Üstökös

Harmadik - kiben köszöni Cupidónak hozzá való kegyelmét, tudniillik hogy Céliát szerelmére felgerjesztette, s kezében adta

1

Kegyelmes szerelem, ki ily jól tél velem,

       áldott légyen te neved,

Veszendő voltomban hogy segélél mostan,

       hála légyen teneked!

Kérlek, panaszimért, ki téged gyakran ért,

       jódot rólam el ne vedd!

 

2

Keserves fájdalmim, gyötrő gondolatim,

       távozzatok el tűlem,

Kik mind éjjel-nappal csak búval-bánattal

       forgottatok körülem,

Mert megkegyelmezett, s minden jót végezett

       Célia énfelűlem.

 

3

Ez föld szép virágja, éltető illatja

       hogyha szívemre hatott,

Miért szomorkodjam, s vígan mért ne lakjam,

       mért viseljek bánatot?

Hiszem elég eddig, azmíg nem voltam víg,

       hadd éljek már jó napot!

 

4

Az ország csillaga, szerencsés világa

       hogyha fejemre terjedt,

Nékem szolgál, fénlik, más elől eltűnik,

       csak egyedül rám gerjedt,

Ha mi bút rettegek? Miért nem örvendek?

       Lám, nem érzek kínt s terhet!

 

5

Ez világ minékünk, kiben mi most élünk,

       vendégfogadó házunk,

Kiben ha ma lakunk, vagy jót vagy bút látunk,

       de holnap meg kimúlunk,

Azért azon légyünk, azmíg tart életünk,

       légyen víg telünk-nyarunk!

NetLand