A Napkelet

©A Napkelet szerkesztőinek célja az értékteremtés és az értékközvetítés. A honlap teljesen politikamentes. A politikai hitvallásokat, politikai színezetű írásokat anapkelet.hu szerkesztői figyelmen kívül hagyják, és nem jelenítik meg. A honlap politikai, közigazgatási és társadalmi szervezetektől függetlenül, azok anyagi támogatása, és bárminemű ráhatása nélkül működik.
A Napkelet rovatainak ismertetése:
Kelő Nap: Ebben a rovatban a legújabb írások, alkotások (a továbbiakban együtt: írások) olvashatóak (hallhatóak), függetlenül attól, hogy azok melyik rovatban jelentek meg. E rovat abban segít, hogy az olvasók egyetlen írást se mulasszanak el, hiszen a legutóbbi két hét írásai egymást követően láthatóak a Kelő Napban. Az írások ezzel egyidőben az eredeti rovatban is olvashatóak.
Bár tudnám, hová: A Napkelet ajánló rovata. Színház, kiállítás, film, utazás, és még további, tágan értelmezett kulturális esemény közhírré tétele.
A Benső Krónikásai: Szívgondolta írások, amelyek forrása a belső világ, az ebből induló és válaszul születő üzenet. E rovatban megjelenő írások legfőbb jellemzője az őszinte érzések kifejezése.
Napkeleti Hermész: Hírek A Napkelettől, de nem kifejezetten percről percre, és nem a hírek szabatos, klasszikus értelemben vett terjesztése a cél. Felfogható korrajzként, megjeleníti korunk jelenségeit, erre adott válaszainkat, gondolatainkat.
Kikötő: Gondolatok, idézetek szegletkőül. Termékeny lelki és gondolati folyamatok beindítására alkalmas írások.
Gondolatkoporsó: Felravatalozott gondolatok. A Kikötő ellentét rovata. Feledésre, elsikkadásra ítélt gondolatok, idézetek. A nem egyszer díszruhába öltöztetett balgaságok, álművészi mondatok, gondolatok felravatalozott porhüvelyei járják haláltáncukat ebben rovatban.
Üstökös: Versek.
Ébredések: Novellák.
História: Fénylő múlt és fájó veszteségek. Olyan események, személyek, melyek örökéletűek, emiatt méltóak arra, hogy helyet szenteljünk nekik. Ebben a rovatban kapnak helyet a gyászjelentések is.
Hullámok: A Napkelet kritikai rovata. Személyeskedéstől mentes, alternatívát mutató, a művészietlenségből kiutat találni szándékozó kritikai írások gyűjteménye.
Lelkek: Arcélek, párbeszédek. Jellemekről, személyiségekről szóló írások.
Pillanatok virága: Látva, ihletve, kimondva.
Világok virága: Fény –, hang - és műfajkavalkád, valamint külön rovatba sorolás nélküli olvasói levelek.
Lépéseim koppanása: Városkrónika. Város –és helyiség leírás. E rovat célja a választott tér szépségének, mélységének, lelkének bemutatása.

A Napkelet szerkesztői:
Szemerjay K. Dénes
Werth Éva
E-mail: anapkelet-kukac-gmail.com
NetLand