Napkeleti Hermész

Jövőnk gyökerei

Kiállítással tisztelegnek Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató munkássága előtt Pécsett 90. születésnapja alkalmából. 

A  JPM pécsi néprajzi osztályán november 17-én nyíló, Jövőnk gyökerei című tárlat a szakember népművészeti tárgyú kutatásait mutatja be. A népművészet Andrásfalvy Bertalan elgondolása szerint "nem öncélú, és alapvetően nem színpadra szerkesztett alkotások tárháza, hanem az egyén kiteljesedésének és külvilágra adott reakcióinak a tükörképe, de a társadalmi és gazdasági változások érzékeny közege is".

A március 1-ig látható kiállításon megismerhetik az érdeklődők a kutató évtizedek során kiérlelt népművészet koncepcióját, amely "kutatása tárgyát nem formai és stiláris szempontok, hanem emberi és társadalmi szükségletek alapján vizsgálja".

A látogatók eddig soha ki nem állított népművészeti tárgyakat - például szőtteseket, főkötőket, viseletdarabokat - és eddig nem közölt filmeket, fotókat, térképeket vehetnek szemügyre, jobban megismerve az ünnepeltet, az ő népművészetről alkotott képét. A kiállítással kapcsolatban további részletek a jpm.hu oldalon olvashatók.

 

 

NetLand