Lelkek

Gerster Kálmán

Gerster Kálmán születésének 170. évfordulójára emlékezett a Nemzeti Örökség Intézete pénteken, az építész munkásságnak jelentős alkotásai közé tartozik például a Fiumei úti sírkert két meghatározó építménye, a Deák- és a Kossuth-mauzóleum, valamint a debreceni Kereskedelmi Akadémia, a debreceni Közkórház, a máramarosszigeti vigadó és a gyulafehérvári törvényszék épülete is. Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) főigazgatója emlékeztetett arra, hogy a Deák- és a Kossuth-mauzóleumok nemcsak ma jelentősek az utókor számára, de már építésük után is átformálták a Fiumei úti sírkertnek a nemzeti emlékezetben elfoglalt helyét és arculatát is. Gerster Kálmán mint védett sírban nyugvó építész és mint a sírkert több síremlékének tervezője kiemelkedő helyet foglal el a magyarság számára. Egyike ugyanis annak a több mint 50 építésznek, akik a Fiumei úti sírkertben nyugszanak és ő az egyik legkiemelkedőbb tervezője a nemzeti pantheonnak.

Deák Ferenc mauzóleuma a pályázat kiíróinak elképzeléseit tükrözte, akik a jog, a bölcsesség, az igazságszeretet, a higgadtság, a következetesség és a harmónia iránti vágy, vagyis a Deáknak tulajdonított vonások megtestesítését várták a tervezőktől. A mauzóleumhoz vezető körülbelül 100 éves dupla platánfasor pedig máig a sírkert egyik legimpozánsabb része. Míg a haza bölcse síremlékének építésénél még kezdő építészként lett nyertes pályázó Gerster Kálmán, Magyarország legnagyobb funerális építménye, az 1909-ben elkészült Kossuth-mauzóleum a már befutott építész alkotása, amelyre Stróbl Alajos monumentális szobrokat mintázott. A síremlék a NÖRI szakmai támogatásával újult meg 2015-ben, amikor megszüntettük a vizesedési problémákat, a mauzóleum új szigetelést és térburkolatot kapott, valamint kipótolták és restaurálták a belsejét borító lenyűgöző mozaikokat - tette hozzá a főigazgató.

Gerster Kálmán (1850-1927) 1870-től a bécsi képzőművészeti akadémián tanult, majd Olaszországban képezte tovább magát. Műveiben a klasszikus stílus beható ismerete tükröződik. A Fiumei úti sírkertben ő tervezte többek között Arany János, Deák Ferenc, Henneberg Károly, Kossuth Lajos, Than Károly, Zichy Mihály és kedvelt alkotótátása, Stróbl Alajos azóta elpusztult első síremlékét is. Szintén a nevéhez köthető a Brüll család mauzóleumának tervezése a Kozma utcai zsidó temetőben, amelyet a NÖRI a nemzeti sírkert részeként 2017-ben teljeskörűen felújított. Sírja 2001 óta védett.

 

 

NetLand