Üstökös

Készülj hazám

 

Készülj, hazám,

Készülj, boldog haza!

Oly ünnep vár reád, amilyet

Még nem pipázott magyar ember,

Amely majd hét országra szól,

Mint a lőcsei kalendáriom.

Készülj hazám!

 

A bécsi német

Egytől-egyik mind megveszett,

Istentül elrugaszkodott, az

Ördögnek adta lelkét,

És mostan e bélpoklosok

Ezt kurjogatják:

"Minékünk a szabadság

Árnyéka nem kell,

Maga a szabadság kell minékünk,

Teljes szabadság minden áron!"

Igy kurjogatnak

E sátán cimborái,

S mi lesz a vége e históriának?

Az lesz a vége, hogy császárjokat,

Kegyelmes jó császárjokat,

Elkergetik,

Családostúl elkergetik,

Isten Jehova ugyse'

Elkergetik!

 

De ez lesz a magyarra nézve a

Szerencse napja,

A boldogságnak égi ünnepe!

Közénk fog jőni

A császár és családja,

A fölséges család!

Igy fognak hozzánk szólani:

"Hű magyarok,

Mi mindig bíztunk bennetek,

Mindig szerettünk titeket,

Legjobban, legatyaiabban

Szerettünk népeink között;

Im kebletekre borulunk,

Öleljetek meg,

Kedves hű fiaink!"

És kell-e több minékünk,

Nékünk hű magyaroknak?

Letérdelünk előttök,

Vándorsarúikról a port

Lenyalják csókjaink

S a hála és öröm könyűi,

Melyek majd, mint egy második Duna,

Fognak keresztülfolyni a hazán,

És egy kiáltás lesz a nemzet:

(Egy olyan óriás kiáltás,

Melytől a csillagok potyognak)

"Vitam et sangvinem

Pro rege nostro!"

Mint hajdanában

Bőgtek dicső apáink. -

S ha lesz közöttünk olyan vakmerő,

Kinek eszébe jut,

Hogy három század óta úr

Hazánkon a Habsburg-család,

S azóta a hazának

Nem volt egy gondolatja,

Nem volt egy érzeménye,

Mely édesebb a kárhozatnál,

Az ilyen vakmerőt,

Az ilyen szemtelent,

Az ilyen háladatlant

Honárulónak deklaráljuk

És nyársra húzzuk!

 

Készülj hazám, ez ünnepélyre,

Készülj, és örvend, oh boldog haza!

 

S ti elcsapott királyok

Itt Európában valamennyien,

Jertek mihozzánk,

A jó magyar nép szívesen lát,

Dicsőségének tartja, ha

Hizlalhat bennetek,

Jertek mihozzánk!

Kosztot, kvártélyt adunk,

S az elveszett királyi címek

Kárpótlása végett

Majd táblabírákká teszünk!

 

 

(Pest, 1848. április)

NetLand