Napkeleti Hermész

A berlini magyar tanszék

Konferenciával ünnepli november 18-án és 19-én a Humboldt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszéke alapításának 100. évfordulóját a Balassi Intézet - Collegium Hungaricum Berlin épületében.

A tanszéket 1916-ban alapította az akkori Frigyes Vilmos Egyetemen Carl Heinrich Becker porosz kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó későbbi magyar kultuszminiszter, valamint Gragger Róbert irodalomtörténész. A háborús viszonyok és az ebből adódó nehézségek közepette is fejleszteni tudták a tanszéket, amelyet 1926-ban bekövetkezett haláláig Gragger Róbert vezetett. A jeles tudósnak a tanszéken őrzött hagyatéka nemrégiben vált digitálisan is hozzáférhetővé. A tudományos élethez és a kultúraközvetítés szélesebb körű gyakorlataihoz egyaránt kapcsolódó hungarológia intézményesülésének jubileuma kitűnő alkalom a szakma történetének felidézésére, valamint jelenének és jövőjének újragondolására is, amelyet az újabb kultúratudományos, inter- és transzdiszciplináris paradigmák tesznek időszerűvé. A centenáriumi konferencia a szakterület, a német-magyar tudományos együttműködés és a berlini magyar tanszék történetére fog koncentrálni tudomány- és kultúrpolitikai szempontok alapján. A hungarológia történetileg változó keretfeltételeit és feladatait a kortárs felsőoktatás-politikai környezet tükrében és a közös európai gondolkodás jegyében fogják taglalni. 

(MTI)

 

 

 


NetLand