Lelkek

Egressy Béni

Egressy Béni a Miskolchoz közeli, egykori Sajókazincon született 1814. április 21-én. Apja református lelkipásztor volt, iskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte és tanító lett. Testvérének, Egressy Gábornak a példája nyomán vándorszínésznek állt, 1834-ben a kassai és a kolozsvári társulattal lépett fel, de tanult zeneelméletet és nyelveket is. 1838-ban Olaszországba ment, hogy énekelni tanuljon, 1843-ban került a pesti Nemzeti Színházba karénekesként. Már 1840-től foglalkozott zeneszerzéssel, ő volt Petőfi Sándor verseinek első megzenésítője és számos népies műdal szerzője. Legnagyobb sikerét Vörösmarty Mihály Szózat című versének megzenésítésével aratta, amelyet 1843. május 10-én mutattak be a Nemzeti Színházban.

Ötvennél több színművet, tizenkilenc operaszöveget fordított. Erkel Ferenc két operájának, a Bátori Máriának és az 1844-ben bemutatott Hunyadi Lászlónak is ő írta szövegkönyvét. Kevéssel elhunyta előtt Katona József drámáját, a Bánk bánt átdolgozta és az opera szövegét átadta Erkelnek, melyet végül 1861. március 9-én mutattak be. Küzdött az 1848-49-es szabadságharcban is, Kápolnánál megsebesült.  Komáromi vár egyik védőjeként, 1849 szeptemberében a harcok szünetében megírta  a Klapka-indulót. A szabadságharc leverését követően után, Klapka György menlevelével menekült meg  és tért vissza a színpadra. Fájdalmasan korán, 1851-ben, harminchét éves korában hunyt el Pesten,tüdőbetegségétől elgyötörten.

Egressy Bénire, a Szózat megzenésítőjére emlékeznek szerdán Miskolcon: a kétszáz évvel ezelőtt született zeneszerző, író és színész előtt tisztelegve egykori  iskolája, a volt református gimnázium - ma a Herman Ottó Múzeum papszeri épülete - homlokzatán emléktáblát avatnak, amelyre a Szózat első taktusait is felvésték. A miskolci önkormányzat megjelentette Sziklavári Károlynak, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenetörténészének Egressy Béni (1814-1851) című, fotókkal, dokumentumokkal illusztrált kötetét, amelyet a zeneiskoláknak térítésmentesen juttatnak el. Az Egressy-évforduló jegyében zajlik a szombatig tartó Miskolci Kamarazenei Nyár koncertsorozata is. A szerdán avatandó emléktáblát Rudolf Mihály Ybl-díjas építész tervezte, Bogácson faragták ki a követ, és Cserépváralján véste bele a szöveget Nagy József kőfaragó. Avatásán részt vesz majd Dubcsó Ágnes, Egressy Béni közvetlen leszármazottja is, akinek az Egressy család kutatásában jelentős szerepe van. 

(MTI, anapkelet.hu)

NetLand